Köpvillkor

Läs vår köpvillkor för biljettköp nedan.

Oscarsteatern

Vi använder oss av köpvillkoren hos Showtic för alla egna produktioner samt de uthyrningar där biljetter säljs hos Showtic, se biljettvillkoren de stadgat nedan:

Bokningsvillkor

Allmänt

Showtic förmedlar biljetter, boende, transporter och/eller andra därmed förenliga produkter och tjänster för den ansvariga arenans/arrangörens/leverantörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor, önskemål och eventuella anspråk rörande biljetter, boende, transporter och/eller andra produkter och tjänster skall riktas direkt till arenan/arrangören/leverantören.

Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Showtic ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

För att en bokning skall ses som bekräftad måste betalning ske senast angiven betalningsdag till den mottagare som står angiven på bokningsbekräftelsen. Bokningsbekräftelsen skickas till den e-post som angavs vid bokningstillfället. Om du inte hittar bekräftelsen kan den automatiskt har hamnat i din skräppost. Om du inte fått någon bekräftelse inom 24 timmar kontakta oss på info@showtic.se och skicka med ditt bokningsnummer samt namn, e-postdress och telefonnummer till den person som gjorde bokningen.

1. BOKNING & BETALNING

1.1 Arenans/arrangörens/leverantörens villkor

Aktuella villkor för arenan/arrangören/leverantören står att finna på bokningsbekräftelsen alternativt på respektive bolags hemsida.

1.2 Vad har kunden för skyldigheter vid bokningen?

Kunden är skyldig att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal, som är av väsentlig betydelse för kunden, skall vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.

1.3 Minimiålder för bokning

För att boka/ingå avtal måste kunden vara minst 18 år.

1.4 Biljetter endast för personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får inte användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Showtic och/eller den ansvariga arenan/arrangören/leverantören.

1.5 Köp som strider mot uppsatta villkor

Showtic förbehåller sig rätten att makulera en bokning eller ett köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Showtics villkor som gäller vid biljettköp. Vid makuleringar av ovan nämnda skäl debiteras en administrationsavgift. Showtic kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

1.6 När blir bokningen av biljetter till föreställningar bindande?

Vid betalning med kontokort/kreditkort/via internetbank/presentkort/swish gäller följande: En biljettbokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp och avsäger sig ångerrätten. Förlorad biljett ersätts inte.

Vid betalning med e-faktura eller pappersfaktura gäller följande: En biljettbokning är bindande när köpet bekräftats på Showtic.se alternativt per telefon. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När kunden har bekräftat köpet ses det som bindande och kunden avsäger sig ångerrätten. Förlorad biljett ersätts inte.

1.7 När blir bokningen av övrigt, utöver biljetter till föreställningar, bindande?

För villkor gällande när bokningen av boende, transport och/eller andra därmed förenliga produkter och tjänster blir bindande hänvisar vi till respektive arenas/arrangörs/leverantörs villkor.

1.8 När och till vem skall betalning ske?

För att en bokning skall ses som bekräftad måste betalning ske senast angiven betalningsdag till den mottagare som står angiven på bokningsbekräftelsen.

1.9 Betalningsmetoder

Showtic erbjuder följande betalningsmetoder vid bokning som görs via biljettsystemet Tickster

 • Betalkort– betala med Visa eller Mastercard. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer.
 • Presentkort– betala med erhållet presentkort. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer.
 • Swish– betala med Swish-appen i din mobiltelefon. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer.
 • Via internetbank– betala via din bank med din bankdosa. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer.

 

2. OMBOKNING & AVBOKNING BILJETTER TILL FÖRESTÄLLNINGAR

Vid ombokning eller avbokning av hela eller delar av en bokning hänvisar vi till respektive arenas/arrangörs/leverantörs villkor.

Av- eller ombokningsskyddet gäller för en biljett vid ett tillfälle, antingen för avbokning eller ombokning. Vid avbokning återbetalas allt exkl. kostnad för avbeställningsskyddet.

Måste köpas i samband med biljettköp, kan ej köpas till i efterhand.

2.1 Av- och ombokningsskydd

Ett av- och ombokningsskydd erbjuds kunden på vissa utvalda föreställningar och arenor. Nedan villkor gäller för de av- och ombokningsskydd som säljs i Showtics egen online-varukorg samt via telefon på Showtic Gästservice. Vid samtliga av- och ombokningar tas en administrativ avgift ut.

Ersättningsvillkor vid av- eller ombokning mer än 30 dagar före föreställningen: Av- och ombokningsskyddet ger rätt till fri avbokning/ombokning mer än 30 dagar före föreställningen.

Ersättningsvillkor vid av- eller ombokning mindre än 30 dagar men mer än 48 timmar före föreställningen: Fri avbokning/ombokning mindre än 30 dagar men mer än 48 timmar före föreställningen, tillåts i de fall kunden rimligen inte kan gå på föreställningen med anledning av:

 • att en oförutsedd händelse inträffar som förorsakar väsentlig skada av bostad.
 • att kunden, dess sällskap på föreställningen eller en nära anhörig, har drabbats av akut sjukdom eller olycksfall. Med nära anhörig menas make/maka, barn, barnbarn, syskon, förälder, eller personer med vilken kunden sammanlever. Skadehändelse, som vid beställningstillfället varit okänd, ska styrkas med läkarintyg eller polisanmälan, först då ersätts biljetten.

 

Av- eller ombokning skall ske senast 48 timmar före föreställningen till Showtic eller det föreställningsställe där kunden bokade sina biljetter med avbeställningsskydd.

Vid avbeställning eller ombokning kontaktas det försäljningsställe där biljett med av- och ombokningsskydd bokades.

Ersättningsvillkor vid av- eller ombokning mindre än 48 timmar före föreställningen: Vid av- eller ombokning mindre än 48 timmar före föreställningen lämnas ingen ersättning och biljetten går inte heller att boka om.

Återbetalningsvillkor vid avbokning Vid avbokning återbetalas hela biljettpriset exklusive kostnaden för avbokningsskyddet samt en tillkommande administrativ avgift. Ett avbeställningsskydd gäller för en biljett. Vid avbokning sker återbetalning genom ursprunglig betalningsmetod. Dvs. har kunden betalat biljetter genom till exempel presentkort/värdebevis, sker återbetalning genom utfärdande av nytt presentkort/värdebevis.

 

3. AVBOKNINGSVILLKOR VID TILLÄGGSTJÄNSTER

3.1 Villkor för hotellbokningar

Bokning av hotellrum kan endast göras via respektive hotells egen bokning. Showtic tillhandahåller ej någon bokning av hotellnätter. Köpet/bokningen blir bindande för så snart en bekräftelse med bokningsvillkor erhållits. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om arrangemanget betalats helt, delvis eller inte alls. Kunden ansvarar för att omedelbart kontrollera att datum, antal personer och rumstyp är korrekt. Om något är fel skall detta omedelbart meddelas hotellet.

Avbokningsvillkoren för hotellbokningar är:

 • vid avbokning 35 dagar eller fler före ankomst återbetalas hela hotellkostnaden
 • vid avbokning 5-34 dagar före ankomst (senast 17.00) återbetalas 50% av hotellkostnaden
 • vid avbokning mindre än 5 dagar före ankomst sker ingen återbetalning. (Hela hotellkostnaden debiteras)

I det fall bokningsbekräftelsen innehåller andra villkor än de som beskrivs ovan gäller bokningsbekräftelsens villkor.

Observera att vid inställt arrangemang ersätter inte Showtic resenären för boende.

3.2 Villkor för resebokningar

Bokning av tåg och flyg kan endast göras via Showtics partners egen bokning. Köpet/bokningen blir bindande så snart bekräftelse erhållits. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om tåg- eller flygresan betalats helt, delvis eller inte alls. Kunden ansvarar för att omedelbart kontrollera att datum, destination, antal personer och tider är korrekta. Om något är fel skall detta omedelbart meddelas tåg- eller flygbolaget. Observera att vid inställt arrangemang ersätter inte Showtic resenären för resan.

3.3 Villkor för restaurangtjänster

För Vallarnas Upplevelserestaurang gäller följande villkor vid eventuell avbokning:

 • vid avbokning mer än 30 dagar före besöket återbetalas 100% av kostnaden
 • vid avbokning 15-30 dagar före besöket återbetalas 50% av kostnaden
 • vid avbokning 7-14 dagar före besöket återbetalas 25% av kostnaden

Vid avbokning mindre än 7 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning.

För övriga restaurangers tjänster hänvisas till respektive arena/arrangör/leverantör.

3.4 Villkor för pausbeställning

Förbeställda och betalda pausbeställningar återbetalas ej.

3.5 Villkor för varor sålda via Showtics e-handel

Vid beställning av varor såsom CD- och DVD-skivor, affischer, idolkort, programblad och andra liknande varor gäller Distans- och hemförsäljningslagen. Läs mer på Konsumentverket.se

 

4. ÖVRIGT

4.1 Inställda evenemang eller transporter

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att bokad föreställning, transport eller liknande inte är inställt /inställda eller flyttat/flyttade. I händelse av att något är inställt eller flyttat bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör/leverantör. Det är arenan/arrangören/leverantören som ansvarar för frågor om t ex ombokning till annan föreställning eller återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Showtic, på uppdrag av arrangören, biljetter vid inställda föreställningar. I de fall arrangören tar ut en administrationsavgift för återlösen av biljett dras den av vid återbetalningstillfället.

4.2 Fel vid leveranstillfället

Fel som uppstår vid leveranstillfället av bokade arrangemang, transporter och/eller övriga produkter och tjänster skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till exempelvis hotellet, arenans teaterkassa eller hovmästare beroende på felets karaktär. Om kunden underlåtit att söka rättelse och därmed ej givit hotellet/arenan/leverantören möjlighet att rätta till eventuella brister, kan kunden inte i efterhand kräva ersättning. Om kunden ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta hanteras enligt respektive arenas/arrangörs/leverantörs villkor.

4.3 Force Majeure

För det fall arrangemanget inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens/arenans/leverantörens kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören/arenan/leverantören fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om en föreställning ställs in beroende på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

4.4 Lag- och prisändringar utanför Showtics kontroll

Showtic reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför bolagets kontroll.

Vi reserverar oss för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 72 timmar på vardagar kontakta beställaren för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kort eller bankkonto kan det ta upp till flera bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka.

4.5 Personuppgiftshantering och cookies

Läs fullständiga villkor kring hantering av personuppgifter och cookies här >>
Du garanterar också att alla uppgifter du lämnar är korrekta.

4.6 Vi förbehåller oss rätten att göra en personkontroll/kreditupplysning.

4.7 Vad händer om kunden och arrangören/arenan/leverantören inte kommer överens?

Kunden uppmanas att i första hand vända sig till arrangören/arenan/leverantören med eventuella klagomål. Om parterna inte kommer överens kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Revision 2.1 – 2020-05-19

 

Gå med i vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och få exklusiva inbjudningar till förhandsvisningar, premiärer och mycket mer.

Klicka här & gå med Stäng
Vilka nyhetsbrev vill du ha?
Stäng
Tack för
din intresse