Hur lång är pausen?

Ungefär 25 minuter. Vissa enstaka evenemang har inte paus.