När öppnar dörrarna till salongen?

Dörrarna öppnas ungefär 30 minuter innan föreställningen.